ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Όλοι οι χρήστες αυτού του ιστότοπου συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε άλλη ισχύουσα νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Copyright

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του κειμένου, των γραφικών ή του κώδικα, προστατεύεται ως συλλογικό έργο σύμφωνα με την Κίνα και άλλους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί ιδιοκτησία της Cozylace. Η συλλογική εργασία περιλαμβάνει έργα που έχουν άδεια για την Cozylace. Πνευματικά δικαιώματα 2020, ΚΟΖΥΛΑΣ ΟΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Δίνεται άδεια για ηλεκτρονική αντιγραφή και εκτύπωση τμημάτων έντυπου αντιγράφου αυτού του ιστότοπου με μοναδικό σκοπό την παραγγελία με την Cozylace ή την αγορά προϊόντων Cozylace. Μπορείτε να εμφανίσετε και, υπό την επιφύλαξη ρητών περιορισμών ή περιορισμών που σχετίζονται με συγκεκριμένο υλικό, να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τμήματα του υλικού από τις διάφορες περιοχές του ιστότοπου αποκλειστικά για δική σας μη εμπορική χρήση ή να κάνετε παραγγελία με την Cozylace ή αγοράστε προϊόντα Cozylace. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναπαραγωγής, διανομής, προβολής ή μετάδοσης του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν επιτρέπεται από την Cozylace. Συμφωνείτε επίσης να μην αλλάξετε ή να διαγράψετε ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας από υλικό που κατεβάσατε από τον ιστότοπο.

Εμπορικά σήματα

Το Wedding Chloe Lace είναι σήμα κατατεθέν της Cozylace. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικά σήματα της Cozylace που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Cozylace.

Αποποίηση ευθυνών

Αυτός ο ιστότοπος και τα υλικά και τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Cozylace αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση. Η Cozylace δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στον ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά τον ιστότοπο διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η Cozylace δεν παρέχει εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια, τη χρησιμότητα, την επικαιρότητα, την αξιοπιστία ή με άλλο τρόπο. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις στις εγγυήσεις, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Cozylace δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων, ακόμη και αν η Cozylace έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ο εφαρμοστέος νόμος ενδέχεται να μην επιτρέπει τον περιορισμό του αποκλεισμού της ευθύνης ή των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

τυπογραφικά λάθη

Σε περίπτωση που ένα προϊόν Cozylace αναφέρεται κατά λάθος σε λανθασμένη τιμή, η Cozylace διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει τυχόν παραγγελίες για προϊόν που αναφέρεται σε λανθασμένη τιμή. Η Cozylace διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει τέτοιες παραγγελίες είτε έχει επιβεβαιωθεί η παραγγελία είτε χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα. Εάν η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί για την αγορά και η παραγγελία σας ακυρωθεί, η Cozylace θα εκδώσει πίστωση στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας στο ποσό της εσφαλμένης τιμής.

Λήξη

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για εσάς κατά την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ή αγορών. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, μπορεί να τερματιστεί από το Cozylace Studio χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την αποποίηση ευθυνών, τον περιορισμό της ευθύνης, την αποζημίωση και τα διάφορα, θα ισχύουν από κάθε καταγγελία.

Ειδοποίηση

Η Cozylace μπορεί να σας ειδοποιήσει μέσω e-mail, μια γενική ειδοποίηση στον ιστότοπο ή με άλλη αξιόπιστη μέθοδο στη διεύθυνση που έχετε δώσει στην Cozylace. 

Χρήση του ιστότοπου

Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή στον ιστότοπο, όπως μέσω e-mail, συνομιλίας ή με χρήση άσεμνης ή καταχρηστικής γλώσσας. Απαγορεύεται η πλαστοπροσωπία άλλων, συμπεριλαμβανομένου ενός Cozylace ή άλλου εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου, οικοδεσπότη ή εκπροσώπου, καθώς και άλλων μελών ή επισκεπτών στον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε, να διανέμετε ή να δημοσιεύετε με άλλο τρόπο μέσω του ιστότοπου περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απειλητικό, διεισδυτικό σε δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας, καταχρηστικά, παράνομα ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο που μπορεί να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν ένα ποινικό αδίκημα, να παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή που διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν ευθύνη ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε εμπορικό περιεχόμενο στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να ζητήσετε από άλλους να συμμετάσχουν ή να γίνουν μέλη οποιασδήποτε άλλης εμπορικής διαδικτυακής υπηρεσίας ή άλλου οργανισμού.

Αποποίηση ευθυνών

Η Cozylace δεν ελέγχει και δεν μπορεί να αναθεωρήσει όλες τις επικοινωνίες και τα υλικά που δημοσιεύονται ή δημιουργούνται από χρήστες που επισκέπτονται τον ιστότοπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών και υλικού. Αναγνωρίζετε ότι παρέχοντας σας τη δυνατότητα προβολής και διανομής περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη στον ιστότοπο, η Cozylace ενεργεί απλώς ως παθητικός αγωγός για τέτοια διανομή και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δραστηριότητες στον ιστότοπο. Ωστόσο, η Cozylace διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αφαιρέσει επικοινωνίες ή υλικό που προσδιορίζει ότι είναι (α) καταχρηστική, δυσφημιστική ή άσεμνη, (β) δόλια, παραπλανητική ή παραπλανητική, (γ) κατά παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου ή (δ) προσβλητικό ή αλλιώς απαράδεκτο για την Cozylace κατά την αποκλειστική της κρίση.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβές το Cozylace Studio τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους αδειούχους και τους προμηθευτές του (συλλογικά τους «Πάροχους Υπηρεσιών») από και ενάντια σε όλες τις απώλειες, τα έξοδα, τις ζημιές και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύπτει από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή παράνομης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο.

Σύνδεσμοι τρίτων

Σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους επισκέπτες μας, η Cozylace μπορεί να συνδέεται με ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι. Ωστόσο, ακόμη και αν το τρίτο μέρος είναι συνδεδεμένο με την Cozylace. Η Cozylace δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους, οι οποίοι έχουν ξεχωριστές πρακτικές απορρήτου και συλλογής δεδομένων, ανεξάρτητα από την Cozylace. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είναι μόνο για δική σας ευκολία και επομένως έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη. Παρ 'όλα αυτά, η Cozylace επιδιώκει να προστατεύσει την ακεραιότητα του ιστοτόπου της και τους συνδέσμους που τοποθετούνται σε αυτήν και ως εκ τούτου ζητά τυχόν σχόλια όχι μόνο στον δικό της ιστότοπο, αλλά και σε ιστότοπους με τους οποίους συνδέεται επίσης (συμπεριλαμβανομένου εάν ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν λειτουργεί).